Personvernserklæring

Studentbobla UB (org.nr. ... .), ved daglig leder, er ansvarlig for lagring og behandling av Personopplysninger i gruppen. Studentbobla UB har stort fokus på å behandle alle Personopplysninger forsvarlig og i henhold til gjeldende lover og regler. Denne personvernerklæringen gir informasjon om Studentbobla UB sin behandling av Personopplysninger.

Definisjoner

 • Person er en identifiserbar fysisk person, for eksempel en kunde eller kontaktperson.

 • Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte er knyttet til en Person.

 • Behandlingsansvarlig er den som definerer formålet for behandlingen av Personopplysningene og som har avtaler med Personer.

 • En Databehandler behandler Personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig. Behandlingen er regulert av en Databehandleravtale (DBA) mellom Behandlingsansvarlig og Databehandleren.

 • Anonyme data er data hvor alle identifiserende elementer er fjernet, noe som gjør det umulig å knytte dataene til en person.

 

Behandling av personopplysninger hos Studentbobla Ub

Studentbobla UB er Behandlingsansvarlig for:

 • Kunder, medlemmer og mottakere av nyhetsbrev.

 • Ansatte og konsulenter.

 • Kontaktpersoner hos partnere og leverandører.

 

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:

 • Administrere medlemskap og brukerprofil.

 • Administrere samtykker.

 • Utøve individuelle rettigheter som innsyn, korrigering av opplysninger, ol.

 • Formidle informasjon, nyhetsbrev, medlemstilbud og annen tilpasset markedsføring, for eksempel på sosiale medier.

 • Varsle om endringer i tjenestene eller vilkårene.

 • Besvare forespørsler eller spørsmål relatert til tjenestene, vilkårene eller behandling av Personopplysninger.

 

Personopplysninger som behandles og lagres er:

 • Alminnelige Personopplysninger som navn, alder, ol.

 • Kontaktdetaljer som e-post, telefonnummer, ol.

 • Historikk om bruken av websidene våre.

 • Opplysninger relatert til innholdet i kommunikasjon, slik som e-post, SMS, ol.

 • Lokasjonsdata, som GPS- og Wi-Fi-lokasjonsdata.

 

Studentbobla UB kan kombinere Personopplysninger samlet inn av forskjellige tjenester, så lenge opplysningene er samlet inn med samme formål.

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:

 • Å overholde avtalen for bruk av tjenestene Studentbobla UB tilbyr, som for eksempel i forbindelse med administrering av medlemskap eller å varsle om endringer i avtalen.

 • Eksplisitt samtykke.

 • Å overholde en rettslig forpliktelse Studentbobla UB er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.

 • Å ivareta Studentbobla UB berettigede interesser (forutsatt at Personers interesser ivaretas), for eksempel i forbindelse med forbedring av tjenestene, å forsvare et rettskrav, å forhindre tap eller skader, å forhindre handlinger som kan kompromittere Personers Personopplysninger.

 

Enkeltpersoner kan til enhver tid:

 • Trekke tilbake samtykket til behandlingsaktiviteter som er basert på samtykke.

 • Få innsyn i sine Personopplysninger.

 • Endre sine Personopplysninger.

 • Be om sletting av sine Personopplysninger.

 • Be om begrensning av, eller protestere mot behandling.

 • Be om overføring av sine Personopplysninger.

 • Avslutte avtaler og medlemskap.

 

Lagringstid

Studentbobla UB oppbevarer Personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når medlemskapet avsluttes eller en avtale sies opp. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre Personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta Studentbobla UB berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av Personopplysninger er av stor betydning for Studentbobla UB. Vi jobber kontinuerlig med å ivareta sikkerheten og beskytte Personopplysninger mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter, eksternt og internt. Våre sikkerhetsrutiner omfatter beskyttelse av personell, data, IT-systemer og infrastruktur, interne og offentlige nettverk samt kontorbygg og tekniske anlegg.

Overføringer av personopplysninger

Ingen ekstern tredjepart kan bruke dine Personopplysninger til eget formål. Studentbobla UB kan utlevere Personopplysninger til Databehandlere som utfører tjenester for Studentbobla UB og andre samarbeidspartnere. Databehandlerne og partnerne vil kun bruke Personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for, eller for å utføre tjenestene for Studentbobla UB. Forholdet til slike tredjepartsleverandører er regulert i Databehandleravtaler eller tilsvarende avtaler. Utlevering av Personopplysninger til offentlige organer forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. 

Publisert dato: 07. 12. 2020